Seminaariasarjan – ohjelman muutos!

(Lauantai 13.1 tilaisuus on peruttu. Seuraava seminaari on lauantaina 3.2.)

Quo vadis?

Mihin menet kirkko – missä olet Frebe? 

Enenevässä määrin on esille noussut kysymys luterilaisen kirkkomme muuttumisesta.  Pitääkö siitä olla huolissaan, mitä olisi ajateltava? Mitä tämä merkitsee henkilökohtaisesti ihmiselle, joka tahtoo pitäytyä siinä uskossa ja tunnustuksessa, joka on kristillisyydessä ollut vallalla vuosituhannet? Missä on Freben paikka nyt, missä huomenna?

Etelä-Suomen Rauhan Sana – Fridsföreningen in Södra Finland (Frebe) järjestää talvella 2017-2018 aihepiiriä käsittelevän seminaarisarjan kolmena lauantaina Freben rukoushuoneella osoitteessa Fredrikinkatu 61 B, Helsinki. Tilaisuudet ovat kaksikielisiä suomi-ruotsi. Tilaisuuksiin kutsutaan erityisesti frebeläisiä, mutta ne ovat avoimet kaikille kiinnostuneille. Ohjelma; 

Klo 13.00 – 13.45 Alustus

Klo 13.45 – 14.30 Alustus

Klo 14.30 – 15.00 Kahvitauko

Klo 15.00 – n. 17.00 Keskustelu

 

Marraskuu (la. 11.11.2017)

Mikä on Kristuksen kirkko? Alustajina Vesa Pöyhtäri ja Timo Kontio

 • Mikä on Luterilainen kirkko, mitä tarkoittaa olla jäsen Suomen Ev. lut. kirkossa?
 • Kehitys ja rakenne alkuseurakunnasta kirkoksi (v. 0-1 000 jKr)? Miltä osin nykykirkko on erilainen?
 • Pappeus:
  • Mikä on pappi Raamatun mukaan? Mitä vaatimuksia Raamattu asettaa papille?
  • Mitä Luther sanoi papistosta; kuka kelpaa?
  • Mitä tai kuka määrittelee yleisesti kirkkokunnan pappeuden? Miten Ev. lut. kirkossa?
  • Mikä on seurakunnan paimen?
  • Mitä on yleinen pappeus?
  • Mistä Frebe saa pappeja?

 

Tammikuu (la. 13.1.2018) Peruttu!

 

Helmikuu (la. 3.2.2018)

Frebe – hengellinen koti, seurakunta vai seurayhteisö? Alustajina Jouko Talonen ja Stig-Erik Enkvist

 • Oman herätysliikkeen tulevaisuuden näkymät.
  • Mitä on laestadiolaisuudessa luovuttamatonta?
  • Mitä tapahtuu muissa herätysliikkeissä?
 • Miksi meillä on yhdistys? Onko se sama kuin seurakunta? Miksi kuulun siihen?
 • Kuka on yhdistyksen paimen? Onko laumaa ilman paimenta?
 • Mikä on maallikko?
 • Raamatullisen seurakunnan rakenne? Onko rakenteita useampia?
 • Mitä lapsemme ja nuoremme tarvitsevat?

 

 

Quo vadis?

Vart är du på väg kyrkan – var är du Frebe?

Frågan om förändringen inom vår lutherska kyrka har stigit fram i en större utsträckning. Borde man vara orolig för detta, vad ska man tänka? Vad betyder detta för den enskilda människan som vill hålla fast vid den tro och bekännelse som har varat i kristendomen under många årtusenden? Var är Frebes plats nu och var är den imorgon? 

Fridsföreningen i Södra Finland – Etelä-Suomen Rauhan Sana (Frebe) ordnar på vintern 2017-2018 en seminarieserie som behandlar detta temaområde. Tillfällena ordnas på tre lördagar i bönehuset på adressen Fredriksgatan 61 B, Helsingfors. De är tvåspråkiga (svenska och finska). Speciellt inbjuds de som går på Frebe men tillfällena är öppna för alla intresserade. Programmet;

Kl 13.00 – 13.45 Inledning

Kl 13.45 – 14.30 Inledning

Kl 14.30 – 15.00 Kaffepaus

Kl 15.00 – cirka 17.00 Diskussion


November (lö 11.11.2017)

Vad är Kristus kyrka? Inledning av Vesa Pöyhtäri och Timo Kontio

 • Vad är den lutherska kyrkan, vad betyder det att vara medlem i Finlands ev. luth. kyrka?
 • Utveckling och uppbyggnad från fornförsamling till kyrka (år 0- 1000 e.Kr.)? På vilka sätt är den nutida kyrkan annorlunda?
 • Prästerskap:
  • Vem är präst enligt Bibeln? Vad ställer Bibeln för krav på en präst?
  • Vad säger Luther om prästerskapet; vem duger?
  • Vad eller vem allmänt definierar kyrkosamfundets prästerskap? Hur är det i Ev.luth. kyrkan?
  • Vad är församlingens herde?
  • Vad är allmänt prästerskap?
  • Varifrån får Frebe präster?

 

Januari (lö 13.1.2018) Avbokad!

 

Februari (lö 3.2.2018)

Frebe – andligt hem, församling eller mötesgemenskap? Inledning av Jouko Talonen och Stig-Erik Enkvist

 • Framtidsutsikter för den egna väckelserörelsen.
  • Vad är oersättligt inom laestadianismen?
  • Vad händer i andra väckelserörelser?
 • Varför har vi en förening? Är det samma sak som en församling? Varför hör jag till den?
 • Vem är föreningens herde? Finns det en flock utan herde?
 • Vad är en lekmanna predikant?
 • Bibliska församlingens struktur? Finns det flera strukturer?
 • Vad behöver våra barn och unga?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *