Frebe – Fridsföreningen i södra Finland

Frebe

Församlingens huvudsakliga samlingsplats ligger på Fredriksgatan 61B, varifrån församlingens smeknamn ”Frebe” utformats. Vi strävar efter att uppmuntra aktiviteter för att göra evangeliet känt.

En av församlingens verksamhetsformer är söndagssammankomsterna. Om dem och om våra övriga aktiviteter kan du bekanta dig med på dessa sidor. Det är fritt inträde till alla våra tillfällen och du finner information om dem på vår kalender.

Fridsföreningen i södra Finland är en registrerad förening och all verksamhet sker med frivilliga krafter. Ta gärna kontakt och kom med.

Vi ses! Om inte på gatan eller i församlingen så på denna rymliga hemsida, alltså i internetrymden nu och en gång i himlarymderna i det Nya Jerusalem.