Etelä-Suomen Rauhan Sana
Fridsföreningnen i Södra Finland

frebe.hallitus@gmail.com

Fredriksgatan 61 B

00100 Helsingfors

©2018 by Fridsföreningen i Södra Finland. Proudly created with wix.com

Välkommen

Fridsföreningen i södra finland

I hjärtat av helsingfors

Vi är en liten sammankomstgemenskap som samlas regelbundet på Fredriksgatan 61 B i centrum av Helsingfors. Vi ordnar sammankomster, nattvardsmässor, söndagsskola samt övrig kristen undervisning i form av temakvällar, föreläsningar och seminarier. Vi har också egen missionsverksamhet i bl.a. Helsingfors och Estland och dessutom stöder vi mission i andra länder.

Du är hjärtligt välkommen att dela vår gemenskap!

 

”Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila.” Matteus 11:28

 

Kommande program

Höstmöte 9.-10.11.2019

Fridsföreningen i Södra Finland ordnar traditionellt höstmöte vid Suomen Raamattuopisto 9. - 10.11.2019.

Programmet inleds på lördag 9.11 kl 13:00.

Välkommen!

Program