top of page

Vår verksamhet

Vår verksamhet syftar till att verka för Guds rikes utbredning i enlighet med Bibeln och den Lutherska bekännelsen. Vi vill också erbjuda ett andligt hem åt människor som söker en kristen gemenskap.

Verksamheten bygger helt och hållet på frivillig basis och intensiteten i de olika verksamhetsformerna varierar. Föreningen erbjuder gärna medlemmarna en plattform för att pröva olika verksamhetsformer. För oss är det viktigt att verksamheten speglar grundprinciperna i luthersk tro (tron allena, nåden allena och skriften allena), dessutom vill vi värna om den laestadianska sångtraditionen.

Vårt verksamhetsår är indelat i vår- och hösttermin. Vårterminen inleds för det mesta andra söndagen i januari och pågår till sista söndagen före midsommar. Höstterminen inleds för det mesta i mitten av augusti och avslutas vid jul. Förutom verksamheten som beskrivs nedan ordnas varje år en vårutfärd på Kristi himmelsfärdsdag och föreningens gemensamma julfest i mitten av december.

Bible Lessons

Söndagsskola

Föreningen ordnar söndagsskola för barnen. Söndagsskolan är indelad i två grupper, lilla gruppen för barn 4-10 år och stora gruppen för barn över 10 år.

I söndagsskolan undervisas barnen i kristen tro utgående från bibelberättelserna och de lutherska trossatserna.

Söndagsskolan samlas varje söndag kl 11, innan sammankomsten. Sommartid håller söndagsskolan paus.

Cross

Söndagssammankomster

Söndagssammankomsterna utgör föreningens kärnverksamhet. Sammankomsterna är enkla till utformningen och består av predikan och bön samt psalmer och sånger som sjungs i allsång. Predikan tolkas alltid till svenska eller finska. Tolkning till engelska ordnas vid behov. Predikan utgår alltid från en eller flera bibeltexter. Efter sammankomsten serveras för det mesta kaffe, te och saft med tilltugg.

Sammankomster ordnas i regel kl. 12 varje söndag ifall det inte är nattvardsmässa.

School Children

Nattvardsmässor

Under verksamhetsåret ordnar föreningen nattvardsmässor ca en gång per månad. Mässorna ordnas inte i samlingssalen på Fredriksgatan, utan i en kyrka eller kapell i Helsingforsregionen.

Under de söndagar det ordnas nattvardsmässa ordnas ingen sammankomst på Fredriksgatan.

Stormöten

Två gånger per år ordnar föreningen större veckoslutsevenemang i egen regi. "Vintermötet" ordnas i början av mars och "Höstmötet" i mitten av oktober.

Föreningen är även medarrangör i Kyrkhelgen som är de finlandssvenska väckelserörelsernas storsamling.

People In Church
Sunrise over the Wheat Field

Temakvällar och seminarier

Föreningens temagrupp ordnar temakvällar kring olika aktuella intressanta ämnen. Som föreläsare används inbjudna gäster eller föreningens egna predikanter.

Ibland arrangerar föreningen mera omfattande och djupgående seminarier kring ett aktuellt tema.

Mission

Föreningen har ett aktivt missionsarbete som i första hand koordineras i samarbete med LFF och Lähetysyhdistys Rauhan Sana, men även med andra organisationer. Utlandsmissionens fokusområden är Estland, Ryssland och Albanien. Ekonomiskt stöder föreningen även missionsarbete i Indien.

Inlandsmissionen består för närvarade främst av andakter i Sörnäs fängelse i Helsingfors.

Black Coffee
bottom of page