top of page

Stöd vår verksamhet

Insamlingslov: RA/2020/686

MOBILE PAY:

 

Nummer: 64927

Etelä-Suomen Rauhan Sana

Referensnummer i kommentarsfältet enligt listan nedan.

KONTONUMMER:

IBAN: FI69 1470 3500 2476 90

BIC: NDEAFIHH

 

REFERENSNUMMER

 

1096 Arbete i hemlandet

1106 Rysslandsmissionen

1119 Estlandsmissionen

1122 Barn- och ungdomsarbete i Estland

1135 Samarbetet med LYRS i Estland

1148 Samarbetet med LFF i Albanien

1164 Generellt missionsarbete

ÄNDAMÅL FÖR INSAMLADE MEDEL

De medel som samlas in används för följande ändamål:

1. Täckande av kostnader för den egna verksamheten

  • hyror

  • resekostader för gästande präster och predikanter

  • småskalig diakoniverksamhet, ex. tillfällig mathjälp eller kollektivtrafikbiljetter för mindre bemedlade.

  • mediekostnader

2. Täckande av kostnader för utlandsarbete

  • Stöd av barn och ungdomsarbete i vänförsamlingarna i Ryssland (Luga ja Pihkova)

  • Stöd till bibelveckoslut som ordnas av vänförsamlingarna i Estland (Simuna, Kursi ja Äksi) samt de egna missionärernas resekostnader

  • Samarbete med Lähetysyhdistys Rauhan Sana r.y i Estland

  • Samarbete med Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f i Albanien

bottom of page